Print this Page

Borge

GWK KAROOFEES

12-14 MAART 2020

GWK KaroofeesGeagte Meneer/ Mevrou

Hoërskool De Aar is geleë in die hartjie van die Groot-Karoo in die Noord-Kaap. Die skool is ‘n waardegedrewe skool wat op alle gebiede puik presteer en is jaarliks onder die top 10 beste skole in die Noord-Kaap! Om deel van dié topspan te bly, is Hoërskool De Aar verplig om hul eie fondse te in en daarom speel die GWK Karoofees hier ‘n groot rol.

Danksy ruimhartige borgskappe van die gemeenskap vir die GWK Karoofees van 2019, kon ons met vanjaar se Karoofees weer ‘n baie goeie wins maak. Ons is dus baie dankbaar vir die bydraes; gevolglik voel ons dat ons die vrymoedigheid kan neem om u te nader vir borgskappe. ’n Belegging in HSDA is uiteindelik ’n belegging in die voortbestaan van De Aar, en dus  ook weer in u eie besigheid.

Hoërskool De Aar is ‘n multikulturele skool wat die bevolkingsamestelling van De Aar weerspieël. Vir die boekjaar 1 Januarie 2018 tot 31 Desember 2018 kry die skool ‘n skamele R68 272.00 in totaal van die Noord-Kaap Onderwysdepartement uit ‘n totale begroting vir die skool van R4 797 912. Vir die boekjaar 1 Januarie 2017 tot 31 Desember 2017 is R517 794 as oninbaar afgeskryf.Die skool borg ook meestal leerders uit voorheen benadeelde gemeenskappe met R376 232 vir die tydperk 1 Januarie 2017 tot 31 Desember 2017.

Hoërskool De Aar is ‘n integrale deel van die Emthanjeni Munisipaliteit asook die Pixley ka Seme Distriksmunisipaliteit. Ons wil,  soos met die afgelope twaalf Karoofeeste, poog om ’n ekonomiese inspuiting vir die hele Emthanjeni Munisipaliteit teweeg te bring, en daarom is daar besluit om die GWK Karoofees weer volgende jaar vanaf  12-14 Maart 2020 te hou.

Hoërskool De Aar Ouertrust inisieer weer die Fees vir die hele gemeenskap. Die fondse word aangewend vir die ontwikkeling van akademiese-, sport- en kultuurfasiliteite vir al die leerders van dié multikulturele skool. Die ouerkorps, en die breë gemeenskap, sal weer by die aanbieding van die GWK-Karoofees betrek word. Gedurende die beplanning en uitvoering van die Karoofees, sal daar noodwendig noodsaaklike werksgeleenthede geskep word.

Die feesorganiseerders was reeds in verbinding met die onderskeie burgemeesters van De Aar en beide erken ook die belangrikheid van die fees as ’n ekonomiese inspuiting vir die hele gemeenskap. Die burgemeesters het ook onderneem om die Feeskomitee behulpsaam te wees waar hulle kan, en dat die fees ook hulle goedkeuring wegdra.

Ons het reeds, met die wins uit vorige feeste, die aanlê van ‘n hokkie- en rugbyveld op die skoolterrein afgehandel, ‘n nuwe bussie aangekoop, 800m duiwelsvurkomheining geborg, ‘n goeie tweedehandse bussie aangekoop,‘n baie groot bydrae tot ‘n  nuwe bus gemaak,  dataprojektors in elke klas geïnstalleer, die herstel van ses netbal- en tennisbane voltooi, nuwe gordyne vir die Boet Troskie Saal aangekoop, R280 000 bygedra vir die herstelwerk van die skoolgebou buite, kameras vir elke klas geïnstalleer, WiFi deur die hele skool en aankoop van 10 rekenaars vir die uitbreiding van die leesprogram, Readers-are-leaders vir elke leerder van graad 8-12 vir 2 periodes per week.

Die suksesvolle aanbieding van so ‘n fees het groot finansiële implikasies. Aangesien u nou reeds besig is met die begroting van 2020,  word u vriendelik versoek om ‘n feesborgskap te oorweeg.  Ons het elke sent broodnodig om ’n fees van hoogstaande gehalte aan te bied.

Hoërskool De Aar, asook die gemeenskap van De Aar, maak staat op u ondersteuning en u belegging in die jeug van ons dorp en Suid-Afrika.

Karoofeesgroete

Permanent link to this article: http://www.karoofees.org/site/borge/

 
   

BORGE - GWK KAROOFEES 2020

BLOEMFONTEIN

PIETER DU TOIT

CHARL THERON

JOHAN BARNARD

Polana Meubels

JACO DU PLESSIS

EBDEN TRUST

STEPHAN MENNE

ON THE DOT BOEKE BFN

PIERRE VAN ZYL

JAN PIENAAR

WILLIE EN ELSA HUMAN

DE AAR APTEEK

KAREL KERLING WAPENS EN AMMUNISIE

SPEEDWAY TUNE-UP CENTRE

PRINGLES

UPSTAIRS

ECONO FOODS

DE AAR MOTORS NISSAN

LUDWIG MENNE

WIM VAN DER MERWE

BIDFOOD

HERMAN VENTER

PIERRE VAN ZYL

JAN PIENAAR

THERON DU PLESSIS

JANNIE PIENAAR

WILLIE EN ELSA HUMAN

PIET MARAIS

PREISS & KOCK

JOHAN MANS

DEON BOTHA

GRAND LIQUOR STORE, HANOVER

ALBIE’S WIRELESS

DE AAR RECYCLING

CASHBUILD

ANNERET FOURIE

THEUNS DUVENHAGE

CRAIG Mc GEE

VENOTEC - DANNY de CARVAL

IZINGA GAME – JM FOURIE

FUNCHAL KAFEE

All Oceans

Stefan du Toit

DUMAS INGENIEURSWERKE

WEB COERIER

WILLIE ESTERHUIZEN

PIET BERGH

PETER FERREIRA

NICO MARAIS

ANDRé SIEBERHAGEN

MERVYN SWART

BENNIE VAN DER MERWE

ROELOF VAN ZYL

NICOLA VAN DER MERWE

CHRISTIAAN VENTER

ILSE MARAIS

FOURIE FINANSIëLE DIENSTE

PHILIPSTOWN JONGOOI KLUB

KRAANKUIL JONGOOI KLUB

DE AAR JONGOOI KLUB

PIETER EN KATIE DU TOIT

JAN VENTER

BEN RAATH

DUPIE PIENAAR

CHARL MARAIS

ORANGE VALLEY FARMS

ANDRé JANSE VAN RENSBURG

MANFRED LAMBRECHTS

CHARL VOSTER – MOLATEK AFRIVET

DE AAR APTEEK

ALEXIS SALON

MELLINS I STYLE

MERAKI BEAUTY

PRESTIGE

DR THERON

EDDIES ELEKTRIES

HENNIES SENTRUM

OU MUTUAL – CRAIG MCGEE

SPEEDWAY

SALON TIP TOP

KAMBRO PADSTAL

COCO’S

AVON – ANITA RUST

THE CAKE LADY

New Holme Gasteplaas

Karoo Slaghuis

Manny Orfao

Frankie Sequiera

Jaco du Toit

Stephan du Toit

Coetzer van Straaten

SO Vermeulen

Stephan Fourie

Wilna Vorster

Donald Anderson

Jan Hendrik Potgieter

Jean Claude Kitengye

Dada Kasunpa

GB BADENHOORST - ZOATIS

H LINDE - WINTERBERG VEEVOERE

ANDRE MARAIS - AM MARAIS VEEVOERE

LEON WEENINK - VERBAC

CHARL VOSTER - AFRIT / MOLATEK

HEROLD MALAN - BKB HANDELSTAK