Kÿto Karoofees Borge Dokumentasie / Sponsors Documentation

Vul asseblief die vorm in of laai die PDF hieronder af en faks of e-pos dit terug aan die skool.

Borg-vorm 2024Borg-vorm

Hiermee verklaar ek myself as mede-borg van die HSDA Ouertrust Kÿto Karoofees 2024.
Loading
Your message has been sent. Thank you!


U moet asseblief u advertensie/handelsmerk in kleur in elektroniese formaat aan die Feesorganiseerders voorsien indien die borgskap meer as R5000 beloop, soos u dit geplaas wil hê. Kontak asseblief die organiseerder vir enige ander bydrae wat u dalk kan maak.

NB!! Hierdie vorm, tesame met die borggeld en handelsmerk, moet asseblief die skool voor/op 31 Januarie 2024 bereik.

Bankbesonderhede:  Hoërskool De Aar Ouertrust
ABSA De Aar
1850143788
Takkode: 334-308/632005
Verw: Besigheid se naam
ONS GLO DAT U DEEL GAAN WEES VAN DIE SUKSESVERHAAL VAN DIE KÿTO KAROOFEES!


Complete the form below or download the PDF and either email of fax it back to the school.

Sponsorship Form 2024Sponsorship Form

I hereby declare myself willing to become a Sponsor of The De Aar High School Parents’ Trust’s Kÿto Karoo festival 2024.
Loading
Your message has been sent. Thank you!


You must please supply your advertisement/logo in full colour to the advertisers exactly as you would like it to be published. (All sponsors above R5000) Contact the organiser for any other contribution you could make.

This form together with the sponsorship and logo must reach the school before/on the 31st of January 2024.

Banking details:  De Aar High School Parents' Trust
ABSA De Aar
1850143788
Branch: 334-308/632005
Ref: Business name
THANKS FOR BEING A PART OF THE FESTIVAL THAT HAS BEEN PUMPING FOR MORE THAN A DECADE!